RATATEK TARJOAA RAIDELIIKENNEVERKKOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN LIITTYVÄT KOKONAISTOIMITUKSET SEKÄ ERILLISET RATAJOHTO-, SYÖTTÖASEMA- JA VAHVAVIRTAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU-, ASENNUS- SEKÄ KUNNOSSAPITOTYÖT


Ratatek tarjoaa myös voimajohtorakentamista.
Asiakkaille tarjottavia tuotteita ovat:

Ratatek palvelut

  • Sähkörata, ajojohdinrakenteet niin päärataosuuksille kuin myös raitiotielle
  • Aluevalaistukset
  • Vaihteenlämmitys
  • Voimajohtojen rakennuspalvelua
  • Turvalaitejärjestelmien ulkolaitetyöt
  • Rata- ja siltaurakoihin liittyvät jännitekatkopalvelut
  • Asiantuntijatehtävät

Ratatekin sähkörataosaamiseen kuuluu myös laaja kokemus raitiotiehankkeista. Ratatek on ollut mukana toteuttamassa raitiotieprojekteja Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä sekä Tallinnassa. Tehtäviin on sisältynyt sähköradan suunnittelu ja rakentaminen.