Ratatek nyheter

1.1.2019

Sanna Heikkilä har anställts som 3D-projektör

Sannas kontaktuppgifter är:
Sanna Heikkilä
tel: +358 40 555 7705
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

20.11.2018

Trafikverket (Finland) har gjort kontrakt med Ratatek angående kontaktledningsentreprenad mellan Joutseno-Imatra.

Entreprenaden innehåller en hastighetslyft av det nuvarande spårets kontaktledningssystem till 200 km/h och elektrifiering av ett nytt dubbelspår bredvid det befintliga.

Till entreprenaden ingår projektering och utförande av kontaktledningsarbeten. Projekteringen innehåller även byggnadsinformationsmodellering (BIM) av kontaktledningssystemet. Projektet färdigställs vid 2023, årets början.

2.10.2018

Trafikverket (FI) har upphandlat av Ratatek Oy utbyte av bärlinor för 2019.
Projektet startar vid början av året (2019) och innehåller optioner för åren 2020 och 2021.

1.10.2018

Lauri Lahti har anställts som förman. Lauri har arbetat tidigare i vårt företag som montör i kontaktledningsprojekt.

Lauris kontaktuppgifter är:
Lauri Lahti
tel: +358 40 555 7730
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

21.11.2017

Ratatek Ab har vunnit Trafikverkets (Finland) upphandling angående kontaktledningsentreprenad mellan Björneborg – Mäntyluoto (Tallholmen). I entreprenaden ingår ca. 22 km ny elektrifiering med projektering och driftsättning. Projekteringen har redan startat och arbeten ute på fältet (mätningar) kommer att börja i december 2017. Entreprenaden skall vara klar vid slutet av 2019.

21.10.2017

Elektrifieringsarbeten vid Jyväskylä – Äänekoski blev slutförda över en månad i förtid. Entreprenaden innehöll 53,5 spkm elektrifiering och två matarstationer, i utförandet ingick projektering och driftsättning.

Ratatek AB:s entreprenad började i januari 2016 med projektering och materialanskaffning. Arbeten ute på fält startades vid maj-juni månadsskiftet (2016) och kontaktledningsarbeten var färdiga i juli 2017.

18.9.2017

Ratatek har under sommaren 2017 byggt nytt kontaktledningssystem för huvuddel 2 vid Saltsjöbanan i Stockholm Nacka. Saltsjöbanan är en järnväg som normalt går mellan Slussen och Nacka Saltsjöbaden samt även till Solsidan. Första delen blev klar under sommaren 2016. Kunden var Storstockholms Lokaltrafik, SL.

1.10.2016

Arvid Lönnberg har anställts som förman. Arvid har arbetat tidigare i vårt företag som tillsyningsman, montör och projektspecifierad förman i kontaktledningsprojekt.

Arvids kontaktuppgifter är:
Arvid Lönnberg
tel: +358 40 555 7735
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

11.9.2016

Ratatek har under sommaren 2016 upprustat kontaktledningssystemet vid Saltsjöbanan i Stockholm Nacka. Saltsjöbanan är en järnväg som normalt går mellan Slussen och Nacka Saltsjöbaden samt även till Solsidan. Tidplanen var strikt, men vi lyckades få arbetet gjort och banan blev spänningssatt i tid. Kunden var Storstockholms Lokaltrafik, SL.

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Saltsjobanan/

I Sverige arbetar vi även för Trafikverkets kontaktledningsprojekt i Örebro, Herrhult och Öxnered.

1.9.2016

Ronnie Malmström har anställts som förman. Ronnie har arbetat tidigare i vårt företag som montör i kontaktledningsprojekt.

Ronnies kontaktuppgifter är:
Ronnie Malmström
tel: +358 40 555 7723
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

18.1.2016

Vårt finska kontor har flyttat till Nurmijärvi, adress Alhonniituntie 4, 01900 Nurmijärvi. Postadressen ändras from vecka 4 från Tusby.

7.1.2016

Ratatek har tecknat ett avtal med Trafikverket i Finland angående kontaktledningsarbeten mellan Jyväskylä - Äänekoski. Projektet är en totalentreprenad i vilken även ingår två nya matarstationer, projekteringen och montagearbeten börjar i vår 2016 och projektet blir färdigt sommaren 2017.

22.6.2015

Tammerfors stad har valt TRALLI alliansen som infrastrukturbyggare för spårvägen. I alliansen ingår VR Track Oy, YIT Rakennus Oy och Pöyry Finland Oy, samt som underallianskontrakt Ratatek Oy. Arbetet startar med en utvecklingsperiod var då projektets projektering utförs, beslut om byggandet tas i oktober 2016.

16.6.2015

Ratatek har tecknat ett avtal med Infratek Finland Oy angående 400 kV transformatorstation vid Petäjäskoski. I arbetet ingår montage av kraftledningar och dess portaler. Arbeten startar i Juni 2016 och blir färdigt under hösten 2016.

8.6.2015

Ratatek har emottagit en ny specialutrustad traktorgrävare av typ Lännen 8800i. Traktorn är utrustad utöver standardutrustning, bland annat med rälshjul, person korg och en luftkompressor för användning av handverktyg. Frontlastare är också försedd med hydraulisk utrustning för kabeltrumma. Den bakre delen av schaktningsutrustningen kan separat hydrauliskt förlängas och användas som hjälparm vid montering av ledarna, liknande utrustning som vi även har på våra Huddig traktorer.

1.5.2015

Juha Jussila har anställts som projektör

Juhas kontaktuppgifter är:
Juha Jussila
puh. +358 40 555 7736
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

21.4.2015

Ratatek utför kontaktledningsarbeten mellan Ställdalen – Daglösen. Arbeten pågår och blir färdiga på våren 2016. I Sverige utför vi också utbyte av viktavspänningsstolpar mellan Öxnered – Herrljunga.

9.4.2015

Ratatek är med och utför en preliminär projektering angående Spår-Jokern, en tvärgående snabbspårvägslinje i Helsingfors. Till uppdraget hör kontaktledningsprojektering (elplan), val av kontaktledningssystem, placering av matarstationer.

19.2.2015

Ratatek bygger en ny trafikplats vid Ahonpää. I projektet ingår kontaktledningsarbeten, växelvärme och belysningsarbeten, projekteringen och montagearbeten börjar i maj 2015 och blir färdigt under hösten 2015.

6.2.2015

Ratatek har tecknat ett avtal med Trafikverket i Finland angående kontaktledningsarbeten mellan Kemijärvi – Isokylä – Patokangas. I projektet ingår kontaktlednings-projektering, -montering och fundamentsättning, montagearbeten börjar på våren 2015.

3.12.2014

Vi har investerat för framtida utmaningar genom att anskaffa en Volvo FH12 och en Merlo Roto 38.16S, mer information hittas på maskinparksidan.

1.10.2014

Ville Hirvinen har anställts som förman. Ville har arbetat tidigare i vårt företag som montör i kontaktledningsprojekt.

Villes kontaktuppgifter är:
Ville Hirvinen
tel: +358 40 555 7718
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

4.7.2014

Ratatek har tecknat ett avtal med Trafikverket i Finland angående kontaktledningsarbeten mellan Ruha - Lapua. Projektet är en totalentreprenad i vilken även ingår växelvärme och belysningsarbeten, projekteringen och montagearbeten börjar i höst 2014 och blir färdigt under hösten 2016.

7.4.2014

Ratatek har tilldelats RALA certifikat.

23.1.2014

Ratatek utför kontaktledningsarbeten vid Gamla Uppsala. I utförandet ingår elektrifiering av förbigångsspår och inkoppling av nytt ändspår. Arbeten har börjat och blir färdiga i Maj 2014.

19.12.2013

Ratatek har tecknat ett avtal med Infratek Finland Oy angående 400 kV transformatorstation vid Forssa. I arbetet ingår montage av kraftledningar och dess portaler.

17.12.2013

Ratatek utför kontaktledningsarbeten vid Sävenäs, spår 35-37. Arbeten startar vid början av året 2014 och färdigställs under våren.

14.8.2013

Ratatek har gjort ett avtal med Trafikverket angående utbyte av bärlina vid olika trafikområden runt Finland, arbetet har påbörjats och fortgår under de närmaste åren.

10.8.2013

Ratatek projekterar och bygger kontaktledning vid Faluns nya resecentrum. Arbeten har påbörjats under sommaren 2013 och färdigställs på hösten 2014.

6.8.2013

Ratatek har tecknat ett avtal med Trafikverket angående kontaktledningsarbeten vid Havukoski, var ringbanan (från flygfältet) ansluter sig med stambanan. Montagearbeten har påbörjats och projektet kommer att slutföras under hösten 2013.

14.6.2013

Ratatek har gjort ett avtal med VR Track Ab angående kontaktledningsarbeten vid trafikplatserna mellan Pieksämäki – Kuopio. Arbeten börjar omedelbart och projektet blir färdigt under hösten 2013.

7.6.2013

Ratatek har gjort ett avtal med Trafikverket angående kontaktledningsarbeten i Mankala (Finland). Projektet är en totalentreprenad, projekteringen och montagearbeten börjar i juni och blir färdigt under hösten 2013.

5.4.2013

Ratatek Ab: s styrelse har utsett Jaakko Kuosmanen (44) som VD för Ratatek från och med 1.7.2013. Han kommer att ersätta bolagets nuvarande VD, Mikko Törmä, som går i pension i oktober 2013. Mikko Törmä fortsätter som styrelseordförande.

Jaakko Kuosmanen har över 18 års erfarenhet av elektrifieringsprojekt. Han har arbetat som projektledare vid Ratatek Oy sedan bolaget grundades (2008). Jaakko har goda kunskaper inom den nordiska verksamheten, han har bott flera år i Sverige och bedrivit sina studier där.

Mer information:

Markus Ekbom, verkställande direktör, Filial Sverige, tfn +46 76 797 9190

1.3.2013

Ratatek har gjort ett avtal med Trafikverket angående kontaktledningsarbeten mellan Pieksämäki – Suonenjoki. Arbeten börjar i mars och projektet blir färdigt under hösten 2013.

1.3.2013

Ratatek levererar och monterar avspänningsstolpar till Fingrids nya transformatorstation vid Kristinestad.Beställare är Infratek Finland Oy.

28.2.2013

I Kymmenedalen har Ratatek monterat 17 st trafikmärkesportaler vid Kuusankoski rondellen. Beställare var Kouvola stad.

25.1.2013

Marko Maisala har anställts som förman. Marko har arbetat tidigare i vårt företag som montör i kontaktlednings- växelvärme- och belysningsprojekt.

Markos kontaktuppgifter är:
Marko Maisala
tel: +358 40 555 7712
e-post: förnamn.efternamn@ratatek.fi

15.6.2012

Tvärbanans utvidgning fortsätter, den 4 juni provkördes sträckan mellan Alvik till Solna Centrum. Ratatek Ab fortsätter med elektrifieringsarbeten senare vid depån för spårvagnarna.


Här kan ses en video från provkörningen.

10.6.2012

Ratatek Oy har tecknat avtal med Trafikverket (Finland) angående renovering av belysning på följande stationer; Hyvinge, Jokela, Sandkulla, Parkstad, Tapanila och Bocksbacka.


Arbetet kommer att påbörjas omedelbart och skall vara fullbordat under hösten 2012.

24.4.2012

Kenneth Strandberg är bolagets behörig installatör fr.o.m. 2012-05-01. Kenneth är också projekteringschef. Vår tidigare behörige installatör Jaakko Kuosmanen koncentrerar sig på projektledningsarbeten i både Finland och Sverige.


Kontaktuppgifter:

Kenneth Strandberg, Tel. +35840 555 7731
Jaakko Kuosmanen, Tel. +35840 555 7707