Ratatek References

PROJEKT UNDER ARBETE

I Sverige arbetar vi med kontaktledningsarbeten vid "Utförandeentreprenad Dubbelspårfunktion på godsstråket genom Hallsberg". Vi jobbar även på andra håll med mindre projekt.


I Finland byter vi ut bärlina för kontakttråd på olika bandelar, samt utför kontaktledningsarbeten vid Björneborg – MäntyluotoAlla våra referenser