VI ERBJUDER JÄRNVÄGSELEKTRIFIERINGSTJÄNSTER SOM HELHETSLEVERANSER ELLER DELLEVERANSER INOM KONTAKTLEDNINGSPROJEKT


Vår personal har en stor arbetserfarenhet och kunnande av att leverera och montera kontaktledningsanläggningar. Tjänster som vi kan erbjuda:

Ratatek services

  • Montage och projektering av kontaktledningsanläggningar, inkluderande järnvägssystem och spårvägssystem
  • Remont och underhåll av strukturer samt rivningsarbeten
  • Brytning av spänningen på kontaktledningen och arbetsjordningar för ban– och broentreprenader el. dyl
  • Belysning av växlar, bangårdar osv., växelvärme
  • Speciella expertkunskaper inom området kontaktledning

I Ratateks erfarenheter ingår även en bred kunskap inom spårvägselektrifiering. Ratatek har varit med att genomföra spårvägsprojekt i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Tallinn. I uppdragen har ingått såväl projekteringsarbeten som montagearbeten.