VI ERBJUDER FÖLJANDE UTBILDNINGARALLMÄN INFO OM VÅRA UTBILDNINGAR


Ratatek logo

 


 • Medtag gärna egna aktuella TTJ moduler, TDOK 2016:0289, TDOK 2013:0001
 • Vi har aktuell litteratur för både utlåning och försäljning.
 • Utbildningen varvas med teori och praktik.
 • Medtag skyddsskor samt kläder efter väder. Priser beroende på mängden deltagare: utbildning@ratatek.se

BASÄVISTA


Ratatek logo

 


 • BASÄVISTA
 • Kursmål/Genomförande:
 • Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.
 • Timmar; Teori 8, Praktik 4
 • Kontakta oss för mera information; utbildning@ratatek.se

BASÄSKYDD


Ratatek logo

 


 • BASÄSKYDD
 • Kursmål/Genomförande:
 • Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.
 • Timmar; Teori 18, Praktik 12
 • Kontakta oss för mera information; utbildning@ratatek.se

BASÄTSM A,E,L


Ratatek logo

 


 • BASÄTSM A,E,L
 • Kursmål/Genomförande:
 • Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt.
 • Timmar; Teori 27, Praktik 16
 • Kontakta oss för mera information; utbildning@ratatek.se

OPT-TSA/TA


Ratatek logo

 


 • OPT-TSA/TA
 • Kursmål/Genomförande:
 • Grundutbildning för personal som ska vara operatör på TSA
 • Timmar; Teori 8, Praktik 8
 • Kontakta oss för mera information; utbildning@ratatek.se